Om / About Entertainity

Entertainity AB är ett företag som grundades i januari 2008. Vi bedriver utveckling av webbsidor, främst med inriktning på interaktion mellan användarna. Vi har också bred kompetens inom video-kodning och ingration mellan olika videosystem. Vi utvecklar både våra egna produkter och tar fram sidor i samarbete med andra företag. Inom Entertainity AB har vi lång erfarenhet inom webb, sociala media och med video. Se våra kompetenssidor för mer detaljer.

Vårt kontor har vi i centrala Stockholm på Sturegatan 58.

Vi har sedan tidigare grundat och utvecklat Sveriges största filmcommunity filmtipset.se med 200 000 unika besökare varje månad. Filmtipset.se utvecklades inom BitPal HB som ägdes och drevs av samma personer som står bakom Entertainity AB.

Under åren som Entertainity AB har funnits har vi även hunnit med att lansera boksajten boktipset.se tillsammans med Bonnier, vincommunityn sommel.se samt nu senast lissly.com, ett verktyg för att tracka sociala media.

Vi har även framgångsrikt utfört ett antal jobb inom videoområdet, bland annat åt MobiTV och Saab. Inom video jobbar vi både med egen kundanpassad utveckling,  och integration av professionella system. Inom professionalla system så jobbar vi främst med att integrera kodnings-produkter från Telestream.

About Entertainity

Entertainity AB was founded in January 2008. We develop web sites, mainly focused on user interaction and user generated content. We also specialize in video encoding and video system integration. We develop sites together with other companies as well as work on our own projects. Within Entertainity AB we have lots of experience working with the web, with social media and with video transcoding. See our separate pages for web and video for more information.

Our office is located in downtown Stockholm, Sweden, on Sturegatan 58.

In the year 2000 we started the now largest film community in Sweden, filmtipset.se with more than 200 000 unique visitors each month. Filmtipset.se was originally developed within BitPal HB which was owned and run by the same people that today own and run Entertainity AB.

During the years the Entertainity AB has existed we have launched the Swedish book community boktipset.se together with Sweden’s largest publisher Bonnier, the wine community sommel.se, and our latest site lissly.com which is a tool to track what happens in Social Media.

We have also done several successful jobs in video, for companies like MobiTV and Saab. In video we work with everything from customer specific development to integration of professional systems. In professional systems we work mostly with integration of the encoding products from Telestream.